Опасни стоки(ADR)

Сигурността преди всичко! Ние от „Спедекс.нет“ стриктно спазваме всички европейски директиви и инструкции за безопасност при превоз на стоки под специален режим, превозните ни средства отговарят на всички изисквания за безопасност.