Стоки под температурен режим

„Спедекс.нет“ е лидер в логистиката на стоки с температурен режим. Спазването на стриктни правила по време на целия превоз е сигурна гаранция за високите стандарти и качество на стоките.