Групажни товари

„Спедекс.нет“ предлага събиране и доставка на групажни товари на ниски цени за кратко време. Бързината ни се осъществява благодарение на тясното партньорство с множество транспортни фирми и спедиторски агенции.